Kurucu'dan
Yazdır

Kayıt Ve Kabul Koşulları

Kayıt-kabul şartları her öğrenim yılı için “ İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosu” tarafından belirlenir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için gereken belgeler “ Sağlık Bilimleri Enstitüsü”ne teslim edilmelidir. Programın gerektirdiği minimum koşulları sağlayan adaylar, belge değerlendirmesinden sonra, yazılı sınavlara ve/veya mülakata davet edilebilir. Yazılı sınavlar ve/veya mülakat Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Tıp fakültesi, dişhekimliği, eczacılık, fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık biyoloji, moleküler biyoloji, genetik mezunları programa başvurabilir.