Kurucu'dan
Yazdır

Ölçme Ve Değerlendirme

Bu programda çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır; ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb. Programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir. Her bir dersin başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde, başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür.