BAŞKAN'DAN
Yazdır

Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN (Rektör)
Prof. Dr. Naci KARACAOĞLAN (Tıp Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Sina UÇKAN (Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK (Eczacılık Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN (Hukuk Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Erdoğan KUNTER (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Uluslararası Tıp Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN (Eğitim Fakültesi Dekan V.)
Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN (İletişim Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Atilla DİKBAŞ (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.)
Prof. Dr. Nevzat KOÇ (Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL (Öğretim Üyesi)


Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında, dekanlar ile üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senato’ca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu, üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur; fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlar. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlar ve bütçe tasarı taslağını inceleyerek kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunar. Yönetim Kurulu’nun raportörü üniversite genel sekreteridir.