Yazdır

Eğitim Kadrosu Tıp Fakültesi

Listemiz alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.
 • Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  • Anatomi Anabilim Dalı
  • Biyofizik Anabilim Dalı   • Adı Soyadı

    Mail

    :   Arş.Gör. SULTAN YILDIZ

    :   sultanyildiz@medipol.edu.tr

  • Biyoistatistik Anabilim Dalı
   • Fizyoloji Anabilim Dalı
   • Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Tangül MÜDOK

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   tmudok@medipol.edu.tr
    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Aylin YABA UÇAR

     :   aucar@medipol.edu.tr

     Detay
     Yrd.Doç.Dr. İlknur KESKİN
     Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Tıp Fakültesi (Samsun / Türkiye) 1999 yılı mezunudur. Selçuk Üniversitesi bünyesinde (Konya/Türkiye) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2011).
     Daha önce görev yaptığı yerler: Samsun 14 nolu MSO Selçuk Üniversitesi.
     Araştırma alanları: stereoloji, periferik sinir, deri, yara modeli
     Detay
     Arş.Gör. Nilüfer AYTÜRK
     Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoloji(İng) (Bolu/Türkiye) 2004-2008 yılı mezunudur. İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde (İstanbul/Türkiye) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2011-devam).
     Daha önce görev yaptığı yerler: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Tıp Fakültesi.
     Araştırma alanları: Nöron Kültürü, Hücre Kültürü, Kan-Beyin Bariyeri, İmmunohistokimya,Elektron Mikroskobi ve İleri Mikroskopik Görüntüleme Teknikleri, İn vivo görüntüleme teknikleri
   • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Neslin EMEKLİ

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   nemekli@medipol.edu.tr
    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI

     :   tyigitbasi@medipol.edu.tr

     Detay
     Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tarık BAYKAL
     Marmara Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği (İstanbul) 1999 yılı mezunudur. Rutgers, The State University of New Jersey bünyesinde (U.S.) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2007).
     Daha önce görev yaptığı yerler: TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü.
     Araştırma alanları: Omik Araştırmalar, Nörodejenerasyon

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Betül POLAT

     :   bpolat@medipol.edu.tr

   • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
     Detay
     Yrd.Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ (Anabilim Dalı Başkanı)
     Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul/Türkiye) 2002 yılı mezunudur. Kalifornia Üniversitesi Los Angeles Kampüsü bünyesinde (Los Angeles/ABD) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2009).
     Daha önce çalışma yaptığı yerler: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
     Araştırma alanları: Araştırmalarımda genel ilgi alanım: embriyonik ve indüklenmiş kök hücre sistemi kullanarak kalp-damar gelişimi ve hastalıklarının moleküler temellerinin araştırması ve tedavi yöntemleri geliştirilmesidir. Özel alt başlıklar ise:, • Embriyonik kök hücrelerden kalp kök hücresi ve kardiyomiyosit elde edilmesi , • Kalp kök hücrelerinin farklılaşma ve kendini yenilemesinde gerekli sinyal ileti mekanizmalarının tanımlanması, • Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere yeni kalp doku mühendisliği uygulamalarının geliştirilmesi , • Hastaların deri dokusundan uyarılmış pluripotent kök hücre elde edilmesi ve in vitro modelleme yapılarak hastalık mekanizmasının araştırılmasıdır.,    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Hasan KÖRKAYA

     :   hkorkaya@medipol.edu.tr

     Detay
     Arş.Gör. İlyas ÖZÇİÇEK
     Kırıkkale Üniversitesi, BİYOLOJİ (Kırıkkale-TÜRKİYE) 2009 yılı mezunudur. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilimdalı bünyesinde (ANKARA-TÜRKİYE) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2011-DEVAM).
     Daha önce görev yaptığı yerler: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ.
     Araştırma alanları: Nanobiyoteknoloji, Nanotıp, Doku Mühendisliği, Moleküler Biyoloji    • Yrd.Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ *
   • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   asengil@medipol.edu.tr
    • Detay
     Yrd.Doç.Dr. Ayşe İSTANBULLU TOSUN
     İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi (İstanbul) 1992-1998 yılı mezunudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD bünyesinde (İstanbul) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2000-2005).
     Daha önce görev yaptığı yerler: Amerikan Hastanesi, Synlab Laboratuvarı, Alman Hastanesi, Ahenk Laboratuvarı.
     Araştırma alanları: 1.Antimikrobiyal direnç, 2.Moleküler testler, 3.Hastane infeksiyonları,

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Deniz DURALI

     :   ddurali@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Öğr.Gör.Dr. Özlem GÜVEN

     :   oguven@medipol.edu.tr
    • Yrd.Doç.Dr. Ayşe İSTANBULLU TOSUN *
    • Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ÇOLAKOĞULLARI *
   • Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı
  • Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

   • Acil Tıp Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Mehtap BULUT

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   mbulut@medipol.edu.tr
    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Ali Barış ŞEN

     :   absen@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Hasan AYDIN

     :   haydin@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Muhittin İŞSEVER

     :   missever@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Raziye Gizem YÜKSEL GÖK

     :   rggok@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Suphi BAHADIRLI

     :   sbahadirli@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Ulaş KARAOĞLU

     :   ukaraoglu@medipol.edu.tr

   • Aile Hekimliği Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Ali MERT

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   alimert@medipol.edu.tr
   • Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Ömer CERAN

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   oceran@medipol.edu.tr
    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN

     :   atastekin@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Gökhan BAYSOY

     :   gbaysoy@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Güzide TURANLI

     :   gturanli@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Seniye Sema ANAK

     :   sanak@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Volkan HAZAR

     :   vhazarqmedipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Volkan TUZCU

     :   vtuzcu@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Abdullah ERDEM

     :   aerdem@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Celal AKDENİZ

     :   cakdeniz@mediopol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Cihangir AKGÜN

     :   cakgun@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Fatma Gamze DEMİREL

     :   fgdemirel@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. İlke Özahi İPEK

     :   ioipek@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Sedat OKTEM

     :   soktem@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Servet Erdal ADAL

     :   seadal@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Türkay SARITAŞ

     :   tsaritas@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Ebru TUĞRUL SARIBEYOĞLU

     :   esaribeyoglu@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Enver ATAY

     :   eatay@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Fırat ERDOĞAN

     :   

     Detay
     Yrd.Doç.Dr. Gamze BABUR GÜLER
     Ankara Universitesi Tıp Fakültesi , Tıp Fakültesi (Ankara /Türkiye ) 2005 yılı mezunudur. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde (İstanbul /Türkiye ) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (2010).
     Daha önce görev yaptığı yerler: Düzce Devlet Hastanesi İstinye Devlet Hastanesi .
     Araştırma alanları: Kardiyak görüntüleme, Kalp yetersizliği, Koroner arter hastalığı,Kspak hastalıkları, biyoistatistik

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜNDÜZ

     :   mgunduz@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Ali ORUÇ

     :   aoruc@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Aslı Nur ÖREN

     :   anoren@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Aybüke KACIR

     :   akacir@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Doğukan AKTAŞ

     :   daktas@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Ece GÜLTEKİN

     :   

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Emre KELEŞOĞLU

     :   ekelesoglu@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Gizem ONDALIKOĞLU

     :   gondalikoglu@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Hacer KAMALI

     :   hkamali@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Hatice SINAV ÜTKÜ

     :   hutku@medipol.eud.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Murat CÖMERT

     :   mcomert@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Münevver BİLGİN

     :   mbilgin@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Neslihan ÖZHAN

     :   nozhan@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Nida ÇELİK

     :   ncelik@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Nihat ÇELEBİ

     :   ncelebi@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Özlem ÖÇAL DOĞAN

     :   oodogan@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Pınar YAMAÇ

     :   pyamac@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Rukiye İrem YEKELER

     :   ekutlu@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Şifa ŞAHİN

     :   sifasahin@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Tuba KOÇKAR

     :   
    • Yrd.Doç.Dr. Remzi ERKESİM *
    • Yrd.Doç.Dr. Serdar AL *
   • Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabılım Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Doç.Dr. Mustafa ÖZDEMİR

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   mozdemir@medipol.edu.tr
    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Yrd.Doç.Dr. Ali BALEVİ

     :   abalevi@medipol.edu.tr

   • Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Doç.Dr. Mesut YILMAZ

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   myilmaz@medipol.edu.tr
   • Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

     Adı Soyadı

     Ünvanı

     Mail

     :   Prof.Dr. Ahmet Salim GÖKTEPE

     :   Anabilim Dalı Başkanı

     :   asgoktepe@medipol.edu.tr
    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Burhan ADAK

     :   badak@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Doç.Dr. Engin ÇAKAR

     :   ecakar@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Kübra Nur GÜDELOĞLU

     :   kngudeloglu@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Merve ÇALKIN

     :   mcalkin@medipol.edu.tr

     Adı Soyadı

     Mail

     :   Arş.Gör. Mustafa Yemliha AYHAN

     :   myayhan@medipol.edu.tr
    • Prof.Dr. Ahmet Salim GÖKTEPE *
    • Yrd.Doç.Dr. Sena TOLU *
   • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
     DetayCV indir
     Prof.Dr. Erdoğan KUNTER (Anabilim Dalı Başkanı)
     GATA Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi (Ankara / Türkiye) 1987 yılı mezunudur. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi bünyesinde (İstanbul / Türkiye) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (1994).
     Daha önce çalışma yaptığı yerler: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Malatya Asker Hastanesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Diyarbakır Asker Hastanesi, Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi.
     Araştırma alanları: Uyku bozuklukları, Akciğer kanseri,, Astım,, Bronkoskopi    • Adı Soyadı

     Mail

     :   Prof.Dr. Mustafa Kürşat ÖZVARAN

     :   kozvaran@medipol.edu.tr

     Detay
     Doç.Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN
     İstanbul Tıp fakültesi, 1-İç Hastalıkları 2. Göğüs Hastalıkları (İstanbul/Turkiye) 1993 yılı mezunudur. - bünyesinde (-) doktora çalışmalarını tamamlamıştır (-).
     Daha önce görev yaptığı yerler: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul; Turkiye.
     Araştırma alanları: Akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, İntertisyel Akciğer Hastalıkları