Kurucu'dan
Yazdır

Bostan: 2. Mehmed donanmaya kara ordusundan daha fazla önem veriyordu

İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesinde düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. İdris Bostan, Fatih Sultan Mehmed’in donanmaya kara ordusundan daha fazla önem verdiğini söyledi.

29.05.2018
Bostan: 2. Mehmed donanmaya kara ordusundan daha fazla önem veriyordu

İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ‘İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet’i Anma Programı’ düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar başta olmak üzere fakülte dekanlarımızın da takip ettiği programa İMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, tarihçi Prof. Dr. İdris Bostan ve Yakın Çağ Osmanlı tarihi uzmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin konuşmacı olarak katıldı. Güney Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen programda ilk sözü alan Prof. İdris Bostan İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatına dair bilgiler paylaştı. Fethe giden süreci kronolojik olarak anlatan Prof. Bostan, 2. Mehmed’in İstanbul’u kuşatmak için kara ve denizden tedbirler aldığını söyledi. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi maksadıyla başlattığı hazırlıklar arasında Gelibolu’daki faaliyetlerin önemli yer tuttuğunu kaydeden Bostan şöyle dedi: “2. Mehmed’in ilk saltanat yıllarında Gelibolu Tersanesi yeniden tahkim edildiği gibi Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey eski gemileri tamir, yeni gemileri inşa ettirdi. Böylece teşekkül eden ve irili ufaklı 350-400 gemiden oluşan Osmanlı donanması, İstanbul’un fethinde ciddi bir rol üstlendi. Fatih Sultan Mehmet kara ordusundan daha çok donanmaya önem veriyordu. Şehrin kuşatılması sırasında donanmaya ait gemilerden bir kısmı karadan yürütülerek Haliç’e indirildi. Yetmiş civarında küçük Türk gemisinin Haliç’e indirilmesi hem Bizanslıları hem de Venediklileri şaşırtmış, ilk anda bunları yok etmeyi planlayıp ateş gemileriyle hücum etmişlerse de nihayet Türk topçusunun açtığı ateşle Venedik kadırgası batırılmış ve çıkan çatışma Osmanlıların üstünlüğü ile sona ermiştir."

2.MEŞRUTİYETE KADAR FETİH KUTLAMASI YAPILMADI

Programın moderatörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Mehmet İpşirli de Fatih Sultan Mehmed’in, İstanbul’u fethettikten sonra şehri ilim, irfan ve kültür bakımından önemli bir merkez haline getirdiğini söyledi. Fatih Sultan Mehmed’in ilme büyük önem verdiğini dile getiren Prof. İpşirli, kendisine hocalık yapan alimlerle zaman zaman anlaşmazlık içinde olsa da Sultan’ın onlara büyük kıymet verdiğini ifade etti. ‘Cihan Padişahı’nın askeri seferlerine kalabalık ilim adamı topluluğuyla çıktığını anlatan İpşirli, Sultan’ın sefer yolunda ilmi tartışmaları zevkle dinlediğini ve sorduğu sorularla tartışmalara katıldığını belirtti. Prof. Dr. Vahdettin Engin ise Osmanlı Devleti’nde 2. Meşrutiyet’e kadar fetih kutlaması yapılmadığını bildirdi. İttihat Terakki döneminin uygulaması olarak kutlamaların başladığını kaydeden Prof. Engin, Sultan 2. Abdulhamid’in ise devlet bünyesindeki Rumların rencide olmaması için kutlamalara karşı çıktığını ifade etti. Engin son olarak, İstanbul surlarına bayrağı ilk defa diken kişinin bilindiği gibi Ulubatlı Hasan olmadığını, Osmanlı döneminde bu kişinin Balaban Çavuş isimli bir asker olarak bilindiğini söyledi.