Kurucu'dan
Yazdır

Farabi Talks Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu

Medipol Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Farabi Talks, Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi ve imzacısı oldu.

5.02.2018
Farabi Talks Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi oldu

Medipol Üniversitesi öğrencilerinin farkındalık düzeyini arttırarak İngilizce seviyelerini geliştirmeyi amaçlayan Farabi Talks, Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi ve imzacısı oldu. Farabi Talks’un Kurucu Direktörü Okutman Cihad Furkan Eliaçık, bu gelişmeyle birlikte Farabi Talks’un daha kurumsal ve profesyonel bir kimliğe bürüneceğini vurguladı. Son 4 yılda 7500 katılımcıya ulaşarak 35 farklı mekânda toplam 45 etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Eliaçık, bu üyelikle birlikte bahsi geçen rakamların hızlı ve kararlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini kaydetti.
 
EN YAYGIN SOSYAL GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİNDEN BİRİ
 
Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir girişim olarak Farabi Talks’un da kabul edildiği BM Global Compact, dünyadaki en yaygın gönüllü sorumluluk projelerinden biri olarak öne çıkıyor. BM Global Compact, yaşanabilir dünyaya ulaşmak için küresel sürdürülebilir şirketler ve paydaşlar hareketi oluşturmayı amaçlıyor. BM Global Compact, bu vizyonu gerçekleştirebilmek için üyelerinden stratejilerini ve şirket içi operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki “On İlke” ile uyumlu hale getirmelerini istiyor. BM Global Compact öte yandan, iş birliği ve inovasyon aracılığıyla “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” gibi daha geniş toplumsal hedefleri ilerletmeye yönelik stratejik eylemler gerçekleştirilmesine de destek veriyor.