Kurucu'dan
Yazdır

Duyurular

Akademik Personel İlanı

08.03.2019
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

İşletme Programı (İngilizce)

Pazarlama alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yönetim ve Stratejik AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Programı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Beslenme ve Diyetetik AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak.  Beslenme ve Diyetetik AD’da doktora yapıyor olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

Ebelik Bölümü

Ebelik Programı

Ebelik Lisans Mezunu Olup Ebelik AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Programı

Sosyal Hizmet AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1

Araş. Gör.

Meslek Yüksek Okulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Sivil Havacılık  Kabin Hizmetleri Programı

En az lisans düzeyinde mezun olup sivil havacılık kabin hizmetlerinde en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak ve bu programda en az 4 dönem ders vermiş olmak.

1

Öğr. Gör.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku AD

Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

 
SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 08.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 22.03.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.03.2019
Sınav Tarihi : 26.03.2019
Sınav Sonuç Tarihi : 27.03.2019
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
 
İSTENEN BELGELER
 
 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak) 
 • Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 • Doktora Öğrenci Belgesi
 • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Çalışma Belgesi
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
 • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 
-İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
-Sağlık Bilimleri Fakültesi  
-İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16
Beykoz 34810 İstanbul
-Meslek Yüksekokulu
-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
- İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı No.27 Unkapanı/Fatih 34083 İstanbul