BAŞKAN'DAN
Yazdır

Duyurular

Öğretim Görevlisi Alımı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama

09.08.2017

Sınav Tarihi

28.08.2017

Son Başvuru

23.08.2017

Sonuç Açıklama

29.08.2017

Ön Değerlendirme

25.08.2017İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1018491

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Tıp Fakültesi veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak ve Moleküler Tıp Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,

 • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,


 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.


 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.


Muafiyet

 • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.


 • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.


Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi

 • YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

 • Lisans Diploması

 • Yüksek lisans Diploması

 • ALES sonuç belgesi

 • Yabancı Dil Belgesi

 • Lisans transkript belgesi (Asıl)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)


(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi

Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,


İlgili Müdürlükler adıyla

 • Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul